• Je umenie čínskej metafyziky s niekoľko tisícročnou tradíciou.
 • Zaoberá sa skúmaním a študovaním ľudí, ich životov a osudov.
 • Je časom overený systém zameraný na pochopenie ľudí a ich životnej cesty.
 • Jej základom sú BaZi analýzy, ktoré sa robia z dátumu a času narodenia človeka.

Prináša nám jedinečné informácie o

 • individuálnych silných a slabých stránkach
 • charaktere našej osobnosti
 • talentoch, schopnostiach a zručnostiach
 • kľúčových kompetenciách
 • potrebách rozvoja
 • postojoch a správaní
 • vnútorných a vonkajších bojoch
 • motivácii
 • jedinečnom štýle myslenia a dosahovania cieľov…
Pomocou metódy BaZi zisťujeme aký je náš maximálny potenciál a aká je naša najkratšia cesta k jeho naplneniu.

Výsledky analýzy metódou BaZi nie je možné zmanipulovať.

Pretože vstupnými údajmi na analýzu sú dátum a čas narodenia jednotlivca.


Metóda BaZi pomáha

 • zlepšiť efektívnosť
 • zvýšiť produktivitu
 • nastaviť ciele
 • zamerať sa na kľúčové aktivity
 • uľahčiť rozhodovanie
 • zvýšiť príjem
 • šetriť zdroje
 • vidieť lepšie príležitosti
 • zlepšiť vzťahy a komunikáciu

Aplikácia metódy BaZi